Info

Windenergie

Wind is vandaag de enige bron van energie die hernieuwbaar, gratis en onbeperkt beschikbaar is. Windenergie zal een belangrijk aandeel van onze elektrische productie betekenen in de toekomst. Windenergie zal onze afhankelijkheid voor fossiele brandstoffen verminderen.,Windmolenprojecten dragen daarom bij tot de bescherming van onze planeet. Dank zij de steunmaatregelen van de overheid zijn de projecten ook economisch rendabel. Daarbovenop zet de hernieuwbare energiesector wereldwijd honderdduizenden mensen aan het werk. Samengevat, windmolenprojecten dragen bij tot onze milieu, economische en sociale doelstellingen.

Info Enercon E82

De enercon E82 windturbine is een moderne windturbine die ingezet wordt op een medium windspeed locatie. De bladen en de gondel zijn zeer aerodynamisch gevormd en eindigen op een wingtip.